ZABAWA WALENTYNKOWA 2024

Serdecznie dziękujemy naszym Sponsorom i Darczyńcom tegorocznej LOTERII ZABAWY WALENTYNKOWEJ Polskiej Macierzy Szkolnej w Los Angeles!
THANK YOU – Many Thanks to Our Sponsors and Donors!

POLAM Federal Credit Union LA
Stefan Perzyna
Rodzice klasy 0
Maja Zeineddine
Marta Łόj
Alicja, Bartosz Kulesza
Ola, Maciej Makowiecki
Nauczyciele PMS, Los Angeles
Jolanta, Michał Budny
Jose Prats,
Monika, Łukasz Brόzda
Krystyna, Jurek Dzięcioł
Joanna, Darek Haug
Tony Neiman
Anna, Timon Tanaka

Za tegoroczne donacje dziękujemy:
Uli i Zbyszkowi Grzeleckim
Markowi Jan i Ewie Nogalskiej
Marzenie i Łukaszowi Sochur
Katarzynie Holubowski i John Ferrie
Annie Dąbrowskiej
Rodzicom PMS, Los Angeles

Za wieloletnią wspόłpracę i wsparcie dziękujemy:
Psiędzu Proboszczowi Mirosławowi Frankowskiemu
Siostrom Bożenie i Franciszce
Polskiemu Ośrodkowi, Los Angeles
Polskiemu Związkowi Narodowemu – Grupa 700
Grażynie Wiącek
Teresie Dudzik
Helenie i Stanley Kołodziej
Grzegorzowi i Violi Spalek
Grażynie Martin
Mai Trochimczyk
Teresie Mudy
Irenie Sturm
Eli i Adamowi Wiktor
Beacie Globisz
Zofii i Kazimierzowi Habrat