ZALETY WADY I NAUCZANIA  ZDALNEGO

            Nazywam się Monika Tyrakowska-Brózda i od września 2019 r. uczę klasę 3 w szkole podstawowej Polish Alma Mater w Los Angeles w Kalifornii.

            W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 również nasza szkoła stanęła w obliczu nowego wyzwania edukacyjnego, jakim jest zdalne nauczanie. 28 marca  2020 r. zaczęliśmy regularne lekcje on-line.  Pragnę podzielić się dziś moimi przemyśleniami, wrażeniami na temat tej nowej dla mnie metody nauczania.

            Nauczanie zdalne, jako główna metoda przekazywania wiedzy uczniom, jest dla wielu nauczycieli nowością.  Jest to czas zdobywania nowych doświadczeń. Nigdy jeszcze nie wykorzystywaliśmy tej formy edukacji na tak ogromną skalę. Stawia to zupełnie nowe wyzwania przed wszystkimi uczniami, ich rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół. Musimy nauczyć się samodzielnie organizować czas pracy i nauki, korzystać z nowych narzędzi, zmienić sposób komunikacji.

            Nasza szkoła używa aplikacji Zoom. Jest ona prosta w obsłudze i można ją uruchomić na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Prowadząc lekcje on-line nie tracimy czasu na dojazdy do szkół, w których odbywają się stacjonarne zajęcia edukacyjne. Moi uczniowie nie spóźniają się na lekcje on-line.

            Grono pedagogiczne naszej szkoły spotyka się regularnie w każdą sobotę, aby omówić bieżące tematy. W tym celu również korzystamy z aplikacji Zoom, dzięki czemu wszyscy nauczyciele oraz dyrekcja szkoły mogą się wypowiedzieć na na forum, prowadzić dyskusję oraz wspólnie podejmować decyzje.

            Pierwszym krokiem dla nauczyciela jest z pewnością zaplanowanie lekcji i przekazanie uczniom atrakcyjnej propozycji. Przygotowanie do zajęć zajmuje sporo czasu. Trzeba starać się skupić uwagę uczniów przez dłuższy czas, wypracować własną koncepcję pracy z dziećmi. W domu wiele rzeczy może rozpraszać. Ważne jest stworzenie dobrej, komfortowej atmosfery, ale z zachowaniem dyscypliny. Dlatego też na początku moich lekcji dzieci mogą pokazywać swoje zwierzęta, maskotki, gry edukacyjne, w które grały w ostatnim czasie, czy wymienić się informacjami na temat przeczytanej książki. Umiejętna, wczesna pogadanka nastraja pozytywnie na dalszą część lekcji, a nauczyciel zdobywa dodatkowe informacje na temat swojego ucznia, jego zainteresowań. Po pewnym czasie intensywnej pracy z uczniami warto pokazać krótki, edukacyjny filmik dopasowany do tematu lekcji, czy zaśpiewać wspólnie piosenkę. Internet z pewnością umożliwia nam dostęp do różnych źródeł wiedzy.

            Jeżeli w pokoju dziecka jest za głośno, gdyż przeszkadza np. młodsze rodzeństwo, nauczyciel może skorzystać z opcji wyciszenia mikrofonu dziecka. Ja nie korzystam z takiej możliwości, bo wtedy brakuje mi atmosfery klasy i bliskiego kontaktu. W procesie edukacyjnym energia klasy oraz relacja uczeń-nauczyciel jest bardzo potrzebna. Uczniowie starszych klas doskonale znają się na komputerze, mogą pisać na czacie i utrudniać prowadzenie lekcji. Nauczyciel może blokować nadmierną ekspresję ucznia. Warto jednak najpierw porozmawiać z uczniami o tej sprawie i wszystko wyjaśnić.

            Ja osobiście poświęcam obecnie sporo czasu na sprawdzanie prac domowych. Każdą pracę zapisuję do formatu PDF, gdzie sprawdzam, zaznaczam błędy i taką poprawioną pracę wysyłam do ucznia. Zajmuje to znacznie więcej czasu niż tradycyjne sprawdzanie w szkole. Naszym celem jest kształcenie, przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności. Każde zadanie, wysłany materiał powinien czemuś służyć, dlatego należy go omówić, przedyskutować.

            Sprawdzanie wiedzy on-line też może stwarzać pewien kłopot. Nauczyciel nie widzi dokładnie miejsca pracy ucznia i tego, co uczeń ma na biurku oprócz komputera.

            Wspólne uczenie się z koleżankami i kolegami jest motywujące, o czym informują też rodzice. Dzięki pracy w zespole, uczniowie mogą uczyć się wzajemnie od siebie, współpracować i pokonywać wspólnie trudności.  Dzięki zaś wykorzystaniu nowoczesnych technologii, mogą nauczyć się samodzielnego zdobywania wiedzy w przyszłości.

            Podstawą edukacji jest relacja i nawiązywanie kontaktu. Należy zwracać uwagę jak dzieci się czują, rozmawiać też z nimi o obecnej, nowej sytuacji. Nauczyciel powinien pamiętać o zainteresowaniach, pasjach uczniów oraz rozbudzać ich ciekawość, twórczość. Budynki szkolne mogą być zamknięte, ale to nauczyciele i ich relacje z uczniami tworzą szkołę. Nauczanie na odległość sprawdza, jakie relacje z uczniami udało nam się wcześniej zbudować, na ile dobrze ich poznaliśmy. Starajmy się dalej rozwijać te relacje poprzez częsty kontakt i rozmowy on-line, zgodnie ze stwierdzeniem: “Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze” (Barbara Cage).

            Zdalna nauka jest czymś nowym zarówno dla wielu nauczycieli, jak i dla uczniów. Jest kolejnym etapem budowania nowoczesnej edukacji. Jestem jednak przekonana, że my nauczyciele poradzimy sobie z tym zadaniem doskonale, a po powrocie do szkoły, będziemy mądrzejsi o nowe doświadczenia, które uda nam się wykorzystać w dalszej pracy.