BIULETYN INFORMACYJNY 2021/2022

Zapisy Do Polskiej Szkoły:

 1. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci polskiego pochodzenia.
 2. Głównie dla dzieci mówiących w domu po polsku i wychowywanych w atmosferze kultury polskiej.
 3. Przez wypełnienie i podpisanie aplikacji rodzice uznają szkołę taką jaka jest oraz podporządkują się
  regulaminowi szkoły.

Początek Roku Szkolnego:

Nowy rok szkolny rozpoczyna się w sobotę 11 września 2021 r., o godz. 10.00.  Uczniów, na nowy rok szkolny, można zapisać osobiście w pierwszym dniu szkoły lub emailem. 

Formularz Zapisów 2021-2022

Enrollment Application 2021-2022

Początek Roku Katechetycznego:

Nowy rok katechetyczny rozpoczyna się w niedzielę 12 września 2021 r., o godzinie 10:30.  Zapisów dzieci i młodzieży na katechezę można dokonać w Biurze Parafialnym.

Czas Nauki:

  • Rok szkolny trwa od września do czerwca.
  • Zajęcia w szkole odbywają się w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00.
  • Przerwa 12:00 – 12.35
  • Dzieci uczą się języka polskiego, historii i geografii i tradycji. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć,
   podajemy w Kalendarzu Szkolnym.

Podział Klas:

Przedszkole – Klasa 0  – od 4 lat (ukończone przed 1 stycznia 2022 roku) do 6 lat. Zapisy do końca listopada 2021 roku.
Klasy I – VIII  – dla dzieci z promocją z poprzedniej klasy i nowych uczniów z odpowiednią znajomością języka
polskiego.  Zapisy przez cały rok.

Opłaty za Szkołę:

$60 – miesięczna opłata za jedno dziecko ($180 za kwartał), $30 za czerwiec.
$40 – miesięczna opłata za każde następne dziecko ($120 za kwartał), $20 za czerwiec.
$20 – ubezpieczenie szkolne (opłata jednorazowa), $10 dla członków PNA (50% zniżki).

Koszt nabycia podręczników pokrywają rodzice.  Książki stają się własnością ucznia, z chwilą ich zakupienia. 

Opłaty powinny być uregulowane kwartalnie przed rozpoczęciem kwartału lub z góry za cały rok szkolny.
Można płacić: gotówką, czekiem lub PayPal lub Venmo.  Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do skarbnika szkoły pani Anny Jawor.

Obowiązki Rodziców:

 • Przywożenie dzieci na zajęcia punktualnie wraz z podręcznikami i przyborami szkolnymi
 • Odpracowanie co najmniej 15 godzin (4 godziny w kawiarence, 35 minut dyżur na parkingu podczas lunchu) lub wpłata $225.00 na rzecz szkoły ($15 za każdą nieodpracowaną godzinę)
  • Dyżur w kawiarence (4 godziny, upieczenie conajmniej 2 ciast, zakupienie wody i mleka) lub wpłata $60
  • Dyżur na parkingu podczas lunchu @12:00 – 12:35
 • Każda rodzina zobowiązana jest do wsparcia ,,ZABAWY SERDUSZKOWEJ”  (jest to impreza dochodowaj, która w znacznym stopniu wspiera budżet szkoły)