BIULETYN INFORMACYJNY 2023/2024

Polska Szkoła w Los Angeles jest organizacją istniejącą od 1952 roku. Wszystkie klasy prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zapisy do szkoły są dobrowolne, lecz wymagają spełnienia kilku warunków:

  1. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci polskiego pochodzenia.
  2. Głównie dla dzieci mówiących w domu po polsku i wychowywanych w atmosferze kultury polskiej.
  3. Wymaga się właściwej postawy moralnej i kulturalnego zachowania w Szkole.
  4. Przez wypełnienie i podpisanie aplikacji rodzice uznają Szkołę taką jaka jest oraz podporządkują się regulaminowi Szkoły.

Początek roku szkolnego
Rok szkolny rozpoczyna się w sobotę 9 września 2023 r., o godz. 10.30. Uczniów, na nowy rok szkolny, można zapisać osobiście w pierwszym dniu szkoły lub e-mailem. ,,Formularz Rejestracyjny” w wersji: polskiej i angielskiej jest udostępniony na stronie szkoły.

Uwaga! Nowy rok katechetyczny rozpoczyna się w sobotę 9 września br. o godz. 9:30 am.
Zapisów dzieci i młodzieży na katechezę można dokonać w Biurze Parafialnym.

Czas Nauki
Rok szkolny trwa od września do czerwca. Zajęcia w szkole odbywają się w sobotę w godzinach od 10.30 do 14.30.
Dzieci uczą się języka polskiego, historii, geografii i tradycji.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć, podajemy w KALENDARZU SZKOLNYM.

Podział klas
Klasa 0 – od 4 lat (ukończone przed 1.1.2024r.) do 6 lat. Zapisy do tej klasy trwają do 30.11. 2023 roku.
Klasy 1 – 8 dla dzieci z promocją z poprzedniej klasy i nowych uczniów z odpowiednią znajomością języka polskiego.

Opłaty za szkołę
$70 – miesięczna opłata (wrzesień – maj) za jedno dziecko ($210 za kwartał) i $35 za czerwiec.
$50 – miesięczna opłata (wrzesień – maj) za każde następne dziecko ($150 za kwartał) i $25 za czerwiec.
$20 – na ubezpieczenie szkolne (jednorazowe), $10 dla członków PNA (tj.50% zniżki).

Koszt nabycia podręczników pokrywają rodzice. Książki stają się własnością ucznia, z chwilą ich zakupienia.

Opłaty powinny być uregulowane kwartalnie przed rozpoczęciem kwartału lub z góry za cały rok szkolny!!!
Można płacić: gotówką, czekiem, przelewem lub Venmo.
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do skarbnika szkoły.

Obowiązki rodziców – Do rodziców należy odpracowanie co najmniej 15 godzin lub rekompensata $240.00 na rzecz szkoły, w tym: 4 godz. w Kawiarence lub $ 64.00; 30 min. na dyżur podczas lunchu oraz 10 godz. i 30 min. na inne prace społeczne. Poza tym każda rodzina zobowiązana jest do wsparcia “ZABAWY SERDUSZKOWEJ” (imprezy dochodowej, która w znacznym stopniu wspiera budżet szkoły).
Dzieci należy przywozić na zajęcia punktualnie wraz z podręcznikami i przyborami szkolnymi!!

,,Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie” ~ Paulo Coelho