PLAN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

W soboty od godziny 10:30 do 14:30.

 1. Rodzice podpisują listę obecności na początku i pod koniec lekcji. Uczniowie kl. VI, VII i VIII podpisują listę osobiście.
 2. Po skończonych lekcjach dzieci pozostają w klasie pod opieką Nauczycielki do momentu podpisania listy przez Rodzica lub Opiekuna. Z dniem 7 września, 2019 r. Rodzice i Opiekunowie mają obowiązek odbierania uczniów z klasy, w której mają zajęcia.
 3. W przypadku braku podpisu, Nauczycielka zgłasza problem Dyrekcji Szkoły w celu skontaktowania się z Rodzicami.
 4. Dzieci zapisane do szkoły samodzielnie korzystają tylko i wyłącznie z toalet w sali parafialnej.
  Natomiast, kiedy to rodzic lub opiekun prowadzi dziecko do toalety, wówczas korzysta z tych na zewnątrz.
 5. Podczas zajęć lekcyjnych młodsze dzieci z klasy 0 i I, idą do toalety z asystentką, natomiast dzieci z pozostałych klas, które wyszły do toalety, a nie wróciły w krótkim czasie, Nauczycielka zgłasza Dyrekcji w celu sprawdzenia.
 6. Podczas lunchu Rodzice lub Opiekunowie (osoby ubrane w zielone kamizelki ), pełnią dyżur przy schodach i toaletach.
 7. Podczas przerwy na lunch (12.00-12.35) dzieci jedzą posiłek przy stołach i odpoczywają pod baczną opieką Rodziców lub Opiekunów na placu pomiędzy klasami (0, I, II, III i IV).
 8. Klasy V, VI, VII i VIII o godz. 12.00 schodzą na lunch razem ze swoimi Paniami, a ich pomieszczenia będą zamykane.
 9. O godz. 12.35 te same klasy spotykają się przy flagach i wspólnie z Paniami wracają na kontynuację lekcji.
 10. Nauczycielka natychmiast zgłasza Dyrekcji samowolne wyjście dziecka z klasy lub nieobecność ucznia po przerwie.
 11. Brama pomiędzy parkingami jest zamykana na okres zajęć szkolnych tj. od godz.10.15 do 14.00, tylko Zarząd lub Dyrekcja Szkoły upoważnione są do otwierania bramy w nagłych przypadkach.
 12. W przypadku wcześniejszego opuszczenia szkoły przez ucznia, Rodzic lub Opiekun informuje Nauczycielkę i podpisuje listę.
 13. Po skończonych lekcjach(godz.14.00) Rodzic lub Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczne doprowadzenie dziecka do samochodu.
 14. Wszystkie wypadki, o których wiemy natychmiast zgłaszamy do dyrekcji szkoły, w celu udzielenia prawidłowej pomocy medycznej i sporządzenia raportu wypadku, a dziecko zatrzymujemy w klasie do momentu przyjścia rodzica/opiekuna lub osoby z dyrekcji.
 15. Pedagodzy szkoły jak i Nauczycielki na zastępstwach wezmą udział w szkoleniu archidiecezjalnym na temat bezpieczeństwa w szkołach znajdujących się na terenie Parafii.
 16. Nauczycielki na zajęciach, a Rodzice w domu mają obowiązek omówienia powyższego planu z dziećmi.