ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapisy Do Polskiej Szkoły:
FORMULARZ ZAPISU 2023-2024
ENROLLMENT APPLICATION 2023-2024
 
Uwaga! Zapisu do szkoły można dokonać poprzez:
  1. E-mail: polskaszkolala@gmail.com, wcześniej pobierając druk ze strony internetowej: www.szkolapolskala.org
  2. W Bibliotece Millennium w niedzielę od 11:00 do 11:45 i 12:15 do 14:00
  3. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj. 9 września, 2023 r. po godzinie 12:45

Szkoła Polska znajduje się na terenie Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles.
Rok szkolny trwa od 9 września do połowy czerwca.
Lekcje odbywają się w soboty od godziny 10.30 do 14.30.
Przerwa na lunch trwa od godziny 12.00 do godziny 12.35.

Kontakt telefoniczny:
Henryka Łazarz – Dyrektor Szkoły Polskiej 818 669 3741

Zapisy Na Lekcje Religii:

Nowy rok katechetyczny rozpoczyna się we wrześniu 2023 roku.
Zapisów dzieci i młodzieży na katechezę można dokonać w Biurze Parafialnym.

Nauka w Polskiej Szkole przynosi korzyści dla naszego dziecka, ponieważ:

  • stwarza warunki i możliwości do wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • sprzyja nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni z rówieśnikami,
  • wpływa na rozwój mózgu i inteligencji (inne jest myślenie, rozumienie i wypowiadanie w języku polskim, a inne w języku angielskim),
  • jest pomocna dziecku w przyszłym życiu, daje życiową szansę,
  • ma na celu stworzenie klimatu do poszanowania nauki języka, przekonanie dziecka, że nauka i wiedza to wartości, które wpływają na dobrobyt i zaowocują w dorosłym życiu,
  • uczy patriotyzmu oraz tradycji i kultury polskiej.

Pamiętajmy, że rozwój procesów myślowych i funkcji mózgu dzieci do 6-tego roku życia jest najbardziej wzmożony. Ponieważ w tym czasie dziecko w bardzo szybkim tempie przyswaja ogromną dawkę informacji, ważną sprawą jest nauka i praca z dzieckiem, jak również wykorzystanie jego potencjału od wczesnego dzieciństwa.

Szkoła Polska prowadzi zajęcia, które trwają tylko 4 godziny w tygodniu, dlatego ważne i konieczne do nauki języka jest pełne zaangażowanie rodziców i praca z dzieckiem w domu. Od jej sposobów i częstotliwości zależeć będzie efekt, sukces i powodzenie procesu edukacyjnego naszych pociech.

„Szkoła Polska wychodzi rodzicom naprzeciw, podaje dłoń, pomagając dziecku w znalezieniu jego tożsamości narodowej, uczy nie tylko języka, ale pięknej historii i tradycji, kształci w dziecku samodyscyplinę, odpowiedzialność i wszystkie te wartości, które życiu nadają sens.” – Małgorzata Pawlusiewicz