ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Do Polskiej Szkoły:

Dzieci i młodzież można zapisać do naszej szkoły w sobotę 11 września 2021 roku o godzinie 10:00 rano na rozpoczęciu roku szkolnego o godzinie 10.00 oraz e-mailem.

Formularz Zapisów 2021-2022
Enrollment Application 2021-2022

Na Lekcje Religii:

Dzieci i młodzież można zapisać na katechezę, która odbywa się w niedzielę o godzinie 10.30 rano w biurze parafialnym (rozpoczęcie roku w niedzielę 12 września 2021 roku o godzinie 10:30).

Szkoła znajduje się na terenie Parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles.
Rok szkolny trwa od września do połowy czerwca.
Lekcje odbywają się w soboty od godziny 10.00 do 14.00.
Przerwa na lunch trwa od godziny 12.00 do godziny 12.35.

Kontakt telefoniczny:
Henryka Łazarz – Dyrektor Szkoły Polskiej 818 669 3741

Nauka w Polskiej Szkole przynosi korzyści dla naszego dziecka, ponieważ:

  • stwarza warunki i możliwości do wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • sprzyja nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni z rówieśnikami,
  • wpływa na rozwój mózgu i inteligencji (inne jest myślenie, rozumienie i wypowiadanie w
    języku polskim, a inne w języku angielskim),
  • jest pomocna dziecku w przyszłym życiu, daje życiową szansę,
  • ma na celu stworzenie klimatu do poszanowania nauki języka, przekonanie dziecka, że nauka
    i wiedza to wartości, które wpływają na dobrobyt i zaowocują w dorosłym życiu,
  • uczy patriotyzmu oraz tradycji i kultury polskiej.

Pamiętajmy, że rozwój procesów myślowych i funkcji mózgu dzieci do 6-tego roku życia jest
najbardziej wzmożony. Ponieważ w tym czasie dziecko w bardzo szybkim tempie przyswaja ogromną
dawkę informacji, ważną sprawą jest nauka i praca z dzieckiem, jak również wykorzystanie jego
potencjału od wczesnego dzieciństwa.

Szkoła Polska prowadzi zajęcia, które trwają tylko 4 godziny w tygodniu, dlatego ważne i
konieczne do nauki języka jest pełne zaangażowanie rodziców i praca z dzieckiem w domu. Od jej
sposobów i częstotliwości zależeć bedzie efekt, sukces i powodzenie procesu edukacyjnego naszych
pociech.

„Szkoła Polska wychodzi rodzicom naprzeciw, podaje dłoń, pomagając dziecku w znalezieniu jego
tożsamości narodowej, uczy nie tylko języka, ale pięknej historii i tradycji, kształci w dziecku
samodyscyplinę, odpowiedzialność i wszystkie te wartości, które życiu nadają sens.”
Małgorzata Pawlusiewicz