Zarząd Szkoły

Dyrektor: Henryka Łazarz

I Prezes: Grzegorz Spałek

II Prezes: Marzena Sochur

Sekretarka: Marzena Sochur

Skarbnik: Anna Jawor

Kierowniczka Kawiarenki: Agata Kowalinska-Manalac

Komisja Rewizyjna: Jacek Piróg