Zarząd Szkoły

Dyrektor: Henryka Łazarz

I Prezes: Darek Przebięda

II Prezes: Marzena Sochur

Sekretarka: Marzena Sochur

Kierowniczka Kawiarenki: Agata Kowalińska-Manalac

Komisja Rewizyjna: Jacek Piróg