Podczas uroczystych obchodów 3 Maja 2023 r. w Los Angeles,  nauczycielka Pani Sylwie Knutel, za zasługi na rzecz szkoły została odznaczona ZŁOTYM JABŁUSZKIEM i otrzymała DYPLOM z rąk Wicemarszałek Sejmu RP Pani Małgorzaty Gosiewskiej.

Pani Sylwii gratulujemy odznaczenia i życzymy dalszych sukcesów zawodowych, jak i osobistych.