HISTORIA POLSKIEJ SZKOŁY W LOS ANGELES

Zalążki działalności edukacyjnej kalifornijskiej Polonii wiążą się oficjalnie z rokiem 1905, w którym to polska młodzież założyła własną organizacje-Towarzystwo „Czytelnika”.

W roku 1908 zostaje założony pierwszy Dom Polski na rogu Lima i Vernon Avenue. Tam również rozpoczęły się pierwsze zajęcia szkolne dla polonijnej dziatwy prowadzone przez Olgę Bukowską, przyjaciółkę Heleny Modrzejewskiej.

Dzięki finansowemu wysiłkowi całej Polonii  i żmudnej pracy wielu wybitnych działaczy społecznych, w roku 1944 zakupiono obszerną  własność przy ulicy 3424 West Adams Blvd. Była to nowa siedziba Parafii, której nazwa została zmieniona na Polski Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Tutaj również, w tym samym roku, przeniesiono działalność szkoły parafialnej.

W roku 1952, z inicjatywy Zofii Wojciechowskiej, żony ppłk i szefa sztabu lotnictwa Zygmunta Wojciechowskiego, zostaje założona nowa Polska Szkoła Sobotnia. Władysław Wielkoszewski z Zarządu Koła Rodzicielskiego zaproponował  stworzenie w Los Angeles Polskiej Macierzy Szkolnej na wzór organizacji polonijnych działających w Anglii. Pomysł ten został zrealizowany  w 1953 roku, kiedy to Polska Szkoła Sobotnia przyjmuje nazwę Polskiej Macierzy Szkolnej.

Od 1972 roku ze Szkołą Polską związana była dr Franciszka Tuszyńska, dzięki której opracowany został nowy program zajęć, co z kolei wpłynęło na wprowadzenie poprawek do statutu organizacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej.

Rok 1990 przynosi znaczne zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły. Z inicjatywy kierowniczki pani Franciszki Tuszyńskiej Polska Szkoła zostaje zarejestrowana w Stanie Kalifornia jako niezależnie działająca, wolna od podatków organizacja (Polish Alma Mater Inc., non-profit organization).

Do zasłużonych działaczy Polskiej Szkoły należeli również Jadwiga Narębska i Czesław Gwizdak. Pani Narębska przez 40 lat uczyła w Polskiej Szkole, a jej lekcje były lekcjami autentycznego patriotyzmu i miłości do piękna naszej dalekiej Ojczyzny. Pan Gwizdak był inicjatorem powstania logo szkoły oraz wieloletnim szkolnym przyjacielem i opiekunem. Zgodnie z życzeniem założycieli Polska Szkoła jest placówką etniczną. Chodzą do niej dzieci, które znajomość języka polskiego wyniosły z domu rodzinnego, a w szkole język ten szlifują oraz zdobywają wiedzę z zakresu kultury, geografii, historii i literatury polskiej. Polska Szkoła współpracuje z Konsulatem Generalnym RP w Los Angeles oraz wieloma organizacjami polonijnymi.

W roku 2021 minęło 69 lat działalności Polskiej Macierzy Szkolnej.