Tegorocznym ,,Polonijnym Rodzicem na 6″, Polskiej Macierzy Szkolnej w Los Angeles została p. Marzena Sochur, która od wielu lat związana jest ze szkołą.
Pani Marzena niezaprzeczalnie jest ,,Rodzicem na 6” poprzez swoje zaangażowanie i wielkie serce okazane szkole i sprawom polonijnym w Los Angeles.
Podczas zakończenia roku szkolnego 10 czerwca, 2023 r. p. Elżbieta Rudzińska, Prezes Forum w asyście Darka Przebiędy, Prezesa Rady Rodziców wręczyli p. Marzenie plakietkę i dyplom zasłużonego ,,Polonijnego Rodzica na 6.”
Pozostali rodzice, goście i uczniowie (zgromadzeni w sali) nagrodzili i podziękowali p. Marzenie wielkimi brawami i osobistymi gratulacjami.