Klasa VII Polskiej Macierzy Szkolnej (Polish Alma Mater) w Los Angeles razem z nauczycielką p. Moniką Tyrakowską Brózda zrealizowała projekt pt. „Pokój dzieciom na całym świecie”.

Celem projektu było:

  • Zapoznanie uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka
  • Kształtowanie postaw altruistycznych oraz empatii do drugiego człowieka
  • Kształtowanie poczucia wolności i patriotyzmu
  • Wychowanie do świadomego utrzymywania pokoju na świecie
  • Wychowanie w poszanowaniu do życia ludzkiego

Uczniowie zapoznali się z Konwencją o Prawach Dziecka, w szczególności z prawem do pokoju. Po wspólnym przeczytaniu wiersza Barbary Łuszczyńskiej pt. „Prawo dziecka do pokoju” klasa podjęła dyskusję na temat obecnej sytuacji w Ukrainie, w szczególności braku bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W oparciu o treść utworu, jak również poznane prawa dziecka uczniowie przygotowali hasła oraz wykonali plakaty. Klasa wysłuchała także piosenki pt. „Kocham wolność” zespołu „Chłopcy z Placu Broni”. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w lekcji, mówili o swoich przemyśleniach, zadawali pytania. Projekt spotkał się z dużą aprobatą wśród uczniów.

Marzec 19, 2022 r.

Elzbieta Michalkiewicz Rosyjska inwazja na Ukrainę – 2022