Zakończenie 72 roku szkolnego Polskiej Macierzy Szkolnej, 1 czerwca 2024 r.

Gratulujemy Absolwentom otrzymania Dyplomów ukończenia szkoły, jak również pozostałym uczniom promocji do następnej klasy!

Dziękujemy Nauczycielom za pracowity, pełen oddania i wielkiego serca rok pracy,  a Rodzicom za bezgraniczne zaangażowanie oraz aktywne uczestniczenie w życiu szkoły. Pozostałym Gościom, którzy uczestniczyli w uroczystości serdecznie dziękujemy za przybycie, okazaną serdeczność i wsparcie.