NARODOWE CZYTANIE

 

Narodowe czytanie to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której Polska Macierz Szkolna wraz z Biblioteką Polską w Los Angeles przystąpiła już dwukrotnie. W ramach akcji społecznej, propagującej znajomość literatury narodowej, wspólnie odczytujemy obszerne fragmenty dzieł.

Podczas naszej pierwszej edycji, w 2022 roku wspólnie zasiedliśmy do czytania lektury “Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza, zaś uczestnicząc w drugiej edycji czytaliśmy pozytywistyczną powieść Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”.